តើក្រុមហ៊ុននាឡិកាដៃ Nautica បង្កើតនាឡិកាដៃម៉ូដែល Love The Ocean ដើម្បីអ្វី?

Nautica_SS2020_Nautica%20Loves%20the%20Ocean_NAPLSS001_Backdrop_420x297_Print-01-7luUZpVKWu.png

[ Nautica Love The Ocean ]

Nautica_SS2020_N83_Nautica%20Loves%20the%20Ocean_NAPLSS014_Print%20Ad_A3_420x297-01-2P5s3mpYdx.png

[ Nautica N83 Love The Ocean ]

DSC00355-1gXkRXBAta.jpg

Nautica%20Loves%20The%20Ocean%20Collections%202020-nHGaPcBjbz.png

សម្រាប់នាឡិកាដៃ Love the Ocean បានយកដបផ្លាស់ស្ទិកចំនួន30ដប ដើម្បីយកមកកែឆ្នៃទៅជាខ្សែនាឡិកាដៃដែលមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់ឆ្នាំ2020

នេះ  ហើយសម្រាប់នាឡិកាដៃlove the Ocean នេះនឹងមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាឆាប់ៗនេះ តាមរយះក្រុមហ៊ុនWatch empire Co., Ltd ឆាប់ៗនេះ ៕

សូម ទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់ គ្នា៖ 

https://www.youtube.com/watch?v=IdMyKrcCzuE

លេខទូរសព្ទ័ទាក់ទងពត៌មានលំអិត : 069 789 309 ហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការបញ្ជារទិញតាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់យើង៖

https://watchempire.com.kh/

0

អំពីអ្នកនិពន្ធ

manager
bunchhai

I'm Bunchhai, 24 years old and now working for Watch Empire Co., Ltd as a Creative Director, Commercial Department.